MgA. Irena Armutidisová
Narozena 28.4 1988 v Ostravě

Curriculum Vitae :
2003 – 2007 Střední škola umění a designu Brno obor průmyslový design
2007 – 2013 Akademie výtvarného umění obor figurální sochařství
2011 stáž v ateliéru kresby Jitky Svobodové
2012 studijní stáž na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht NL

Výstavy :

IV. International Fine Arts Symposium Forma Viva Maribor 2011
Origin Utrecht 2012
Fenci v lese výloha obchodu TADYTO Praha 2012
Formování galerie Gavu,Praha 2012
Diplomanti AVU 2013, Národní galerie v Praze, Praha,
Udělej to tak , abys použil sekeru a nezamazal sekáček. Ukadená galerie Český Krumlov 2013
SOCHY ZAHRADĚ IV. Kroměříž 2013
Výstava Gross Siegharts 2014
Lázeňské veverky , Badespasstotal ,Hůrky 2014
GIPS , Galerie U ní Mikulov 2014
ŠVARC HUMOR UND GROTESK s Pavlem Skrottem,Mikulovské Rudolfinum,Mikulov 2014
OPICE Galerie Jiří Putna ,Brno 2015
CHLAPI ,Galerie Sklepní scéna Koucnicova 23 Brno 2015
BESTIE ,Galerie Orlovna,Kroměříž 2015
SITUACE, Galeri Jamborův dům, Tišnov 2016
ATLAS ZVÍŘAT, studio PROTOTYP, Praha 2016
MEZI POLI, Galerie Q, Uherský Brod 2016
VÝMĚNA ROLÍ s Jakubem Tytykalem, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště 2016
KRMÍTKO, Galerie FARA, Planá nad Lužnicí 2016
MÍSTO ČINŮ s Josefem Rossím, Horácká galerie, Nové Město na Moravě 2016
KONFLIKT ZKUŠENOSTÍ s Pavlem Skrottem, Galerie AMB Hradec Králové 2017
KOMPLET s I. a N. Armutidisovými, Zámecká galerie v Bystřici pod Hostýnem 2017
DVĚ s Hanou Svobodovou v areálu benediktýnského opatství v Rajhradě 2017
EUTEKTIUM s Pavlem Skrottem, Farmstudio ve Vysoké u Mělníka 2018
CHARAKTERY, Studio PRÁM, Praha 2018


Realizace :

Masarykova studánka ,Zastávka u Brna 2008
Pamětní deska Josefa Kejdy ,Tetčice 2011
Pamětní deska Jana Procházky v Ivančicích, 2017
Prase a Liška, Masarykovo onkologické centrum, Brno 2018

Irena Armutidisová, absolventka ateliéru figurálního sochařství Akademie
výtvarných umění, ve své tvorbě navazuje na tradici klasického figurálního
sochařství, která se snoubí s jejím osobitým přístupem. Často pracuje
s reálnými věcmi, nechává se inspirovat příběhy, časem a zaběhnutými stereotypy. Vytváří realistické podoby, dává důraz na materiál, tělesnost a
fyzickou zkušenost.
Práce autorky by se dala důsledně rozdělit do dvou směrů, klasické portrétní
a animální tvorby. Už v průběhu svého studia důsledně rozvíjela oba
sochařské přístupy zároveň. Ve svých animálních plastikách navazuje jak na
renesanční umění, kde je zvíře zpodobňováno jako živý tvor vyjadřující sám
sebe, tak zároveň na české umění 60. a 70. let, kde lze najít jistou podobnost
např. s dílem Zorky Ságlové.
Rozdíl v přístupu k animálnímu umění a vlastně umění vůbec můžeme
spatřovat nejen ve způsobu sochařského projevu, ale i v zachycení jakési
psychologie živočichů. Svým formálním zpracováním „svoje“ zvířata zbavuje
symboliky, mystiky a magiky, a tudíž nejsou pouze prostředkem k zobrazení
nějaké idey či symbolu. Autorka se naopak snaží si všímat podobnosti
mezi zvířaty a lidmi a včlenit do svých soch lidské vlastnosti. Nechává je
vystupovat jako samostatné bytosti, ovšem ponechává jim i zvířecí atributy.
Tento rys je zřejmý už v antickém sochařství, kdy zvíře – i přes všechny mýty
s ním spojené, se stalo jakýmsi zrcadlem člověka.
Ostatně autorka sama přiznává inspiraci v antice a renesančním umění, což
dokládají i její reliéfní práce. Ve své diplomové práci s názvem Narkissos a
chlapi (2013) se například zabývala tématem přímo z řecké mytologie.
Portrétní reliéfy, které jsou k vidění na této výstavě, přímo odkazují
k autorčině zájmu o vyjádření psychologie jednotlivých postav. Ať už
expresivním nebo naopak adaptivním a hloubavým způsobem, jehož použití
tedy obecně dokládá osobní vztah nejen k zobrazovanému, ale i k divákovi.

Pavla Marelová